118. CIRC SOCIAL 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Federico CortesFormat com a Trapezista, Artista i en Pedagogia del Circ i Tècnic en Gestió Cultural. 
Anna Rubió Manresa. Tel .648 445826  

 

Descripció
Entenem l’activitat dins del concepte de circ social, és a dir, treballar a través del circ valors com el respecte a la diferència o la solidaritat amb el grup. L’esforç personal i la constància se situen sempre per damunt de l’individualisme o el lluïment personal.
També donem importància a fomentar l’autoestima i la confiança (en un/a mateix/a i en el grup). El circ social aspira a la  transformació social a partir de la transformació personal.

Les diverses disciplines que conformen l'art del Circ, ofereixen un espai d'aprenentatge, tant artístic i creatiu com de creixement  personal a través de  l'adquisició  de valors  permeten la reflexió i l'expressió de les aspiracions, crítiques, desitjos i propostes de fillets/es i de joves.

En cada sessió es programa uns objectius tècnics i uns objectius socials


Objectius
Utilitzar el circ com a eina d'intervenció socio educativa.
Oferir una proposta pedagògica novedosa
Fomentar la diversió en l'aprenentatge.
Treballar la fase de Sensibilització i descoberta amb els aparells i les tècniques de circ.Continguts
Conceptes: Acrobàcia.
Objectius tècnics: Coneixement del cos, treball de resistència, coordinació i  flexibilitat, escolta.
Objectius socials:
Fomentar una actitud perseverant
Potenciar durant el desenvolupament de la sessió un espai de seguretat i recolzament grupal.
Aprendre a revaloritzar-se
Apreciar els resultats mitjançant l'esforç.
Estimular la confiança en els altres.

Malabars
Objectius tècnics: Treball de coordinació, consciencia corporal i sentit del ritme.
Objectius socials:
- Descobrir el plaer de jugar
Aprendre a concentrar-se
- Assumir reptes
- Fomentar la creativitat
- Tolerar la frustració
- Fomentar una actitud perseverant i constant en la pràctica

Equilibris sobre objectes
Objectius tècnics: Consciencia corporal, seguretat, resistència
Objectius socials:
- Assumir reptes
- Potenciar durant el desenvolupament de la sessió un espai de seguretat i recolzament  grupal.
- Millorar la percepció que es te d'un mateix/aProcediments: Aeris (trapezi o teles)
Objectius tècnics: Treball de força, flexibilitat, resistència i coordinació.
Objectius socials:
Superar pors
Estimular la confiança en els altres
Afavorir una actitud de superació personal
Ajudar al desenvolupament físic i psicològic a entendre instruccions.

Actituds: Clown
- Experimentar l'estat clown des d'una actitud primària, instintiva i espontània.
- Traspassar límits establerts culturals, estètics, socials, personals i socials, des de
 l’acció.
- Trobar a través del clown fórmules irreverents per a la desinhibició i la comunicació.
- Ampliar les possibilitats creatives i transgressores del teu clown.
- Explorar el joc i el gaudir compartit com a eina per millorar la motivació de      
 l’alumnat i la cohesió del grup classe.
- Comprendre l’error com a eina en el procés creatiu, artístic i educatiu
Objectius socials:
- Assumir reptes
- Potenciar durant el desenvolupament de la sessió un espai de seguretat i recolzament  grupal.
- Millorar la percepció que es te d'un mateix/a
Metodologia
Abans:  Nocions bàsiques de les següents tècniques d’equilibris
Durant: Acrobacia
Activitats:  Voltereta endavant i endarrere, roda lateral, enllaçar moviments, preparació  vertical, acrobàcies en parelles i en grup,contrapesos, etc.

Malabars
Activitats: pilotes, mocadors, aros, plat xinès, diàbolos, carioques.

Equilibris sobre objectes
Activitats:   Nocions bàsiques de les següents tècniques d’equilibris sobre objectes: Corda Fluixa , Rulo,, Bola d’Equilibris,  Xanques  Monocicle

Aeris (trapezi o teles)
Activitats: Pujar i baixar de l'element, figures bàsiques.Després: Activitats: Explorar el joc i el gaudir compartit com a eina per millorar la motivació de l’alumnat i la cohesió del grup classe.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
El material l’aportaran els responsables del taller de circEn els tallers on es treballi l'acrobàcia i els aeris, el centre haurà de facilitar matalassos i/o colxonetes.  


Observacions

          Per tal de realitzar el  taller d'aeris, serà necessari veure prèviament les
        instal·lacions (altura i punts d'ancoratge dels elements).