67. ITINERARI ESCOLAR AL LLOC D'ALFORÍ DE DALT 

Sessions: 1sessió de 3 a 4 hores
Lloc: al LLOC
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
Es farà un itinerari circular de 2,1 km on passarem per diferents entorns agraris i naturals dins de la finca de Alforí de Dalt. L'inici de l'itinerari començarà a les cases del Lloc d'Alforí de Dalt, on podrem observar antigues edificacions del camp, com el casat, estable, bouer, era agrícola i una antiga cova natural. Veurem les característiques i funcions de cada un d'ells. L'itinerari continuarà pel bosc on es podrà observar les funcions de diferents construccions etnològiques, aquest cop, relacionades amb l'activitat humana al bosc (pous, barraques de bestiar, abeuradors, caseta carboner, sitja). Així mateix treballarem diferents aspectes relacionats amb l'aigua, fauna i flora del bosc.

Objectius
Descobrir i valorar les tradicions arraigades a un entorn proper als alumnes ( Menorca )
Conèixer el patrimoni etnològic, especialment relacionat amb la vida i treball al camp i al bosc.
Descobrir els impactes ambientals dels ecosistemes de bosc.
Respectar la natura i l’harmonia del lloc
Descobrir les activitats humanes relacionades amb el camp, el bosc i el torrent.
Fomentar el coneixement i observació de l’entorn i per tant, la seva valoració i preservació.


Continguts
Conceptes: Vida al camp: patrimoni i tradicions.
Els torrents de Menorca: característiques.
Impactes ambientals de les activitats humanes.
Funcionament, funcions, usos passats i actuals del bosc.
Patrimoni etnològic del bosc i del camp.

Procediments: Observació in situ de les característiques bàsiques i les funcions de les construccions utilitzades en el camp i el bosc
Anàlisi dels diferents oficis en el camp i el bosc (ramaders, carboners ..)
Relació del paper dels éssers humans al llarg de la història amb l'entorn.
Reflexió i recerca de solucions davant d'una problemàtica ambiental

Actituds: Hàbit de l’observació del nostre entorn.
Reconèixer i valorar la importància del llegat etnològic en el territori.
Implicació en la conservació del patrimoni etnològic.


Metodologia
Abans: Durant el desenvolupament de l’activitat s’explicaran els conceptes bàsics, però si que es recomana que els alumnes hagin tractat alguns conceptes etnològics relacionats amb el camp i el bosc.
Durant: Es basarà en un itinerari guiat. Es faran parades explicatives sobre els elements destacats que ens anirem trobant durant la ruta. Les tasques i funcions d’un Lloc i les seues construccions etnològiques , així com les relacionades amb el bosc (característiques , usos i aprofitament).
Després: Es proposen activitats de recerca i investigació relacionades amb la temàtica treballada.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'entitat aportarà tot el necessari pel desenvolupament de l'activitat. 
 És necessari transport escolar fins a l’aparcament de Cala Pilar. És accessible amb minibus, els autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).


Observacions

Una sessió de 3-4 hores (dependrà de l’horari disponible)
Número de participants: grup aula
És necessari transport escolar fins a l’aparcament de Cala Pilar. És accessible amb minibus, els autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).
Lloc de trobada: aparcament públic de Cala Pilar
Lloc de l’activitat: itinerari dins el bosc de Alforí de Dalt.
Aquesta activitat es podrà sol·licitar a partir de 2018