61. M'ENCANTA COOPERAR AL MEU POBLE 

Sessions: 2 sessions de 50 minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
2n ESO
4t ESO

Responsable/s

Borja Pellejero Garriga i LOUISE WATSON Entitats del Tercer Sector MenorcaFormadora del Forum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca ETS MENORCA

 

Descripció
Es tracta d'un taller per introduir a l'alumnat el dret i la responsabilitat que tenim com a ciutadans de participar en la cosa pública per millorar les condicions de vida de la comunitat. Per fer-ho possible, posam en valor la via associativa com a mitjà de sociabilitat de l'individu i d'intervenció en els assumptes col·lectius a través d'experiències pràctiques senzilles i la reflexió conjunta.

Objectius
*Entendre que els col·lectius organitzats són una part substancial de la sociabilitat humana.
*Adquirir una sèrie d’arguments bàsics sobre el valor de l’associacionisme.
*Conèixer la realitat del món associatiu de Menorca a l'actualitat i les diferents fórmules de participar.


Continguts
Conceptes: Ciutadania, comunitat, cooperació social, associacionisme, participació ciutadana, drets humans, institucions.
Procediments: Activitats de lectura i/o visualització d’audiovisuals, amb posteriors dinàmiques de reflexió, formulació preguntes i debat per entendre el valor de l’acció col·lectiva.
Actituds: Foment del sentit de la corresponsabilitat i de la participació per vetllar pel bé comú de les comunitats.

Metodologia
Abans: S’acordarà directament amb el grup interessat.
Durant: 5è de primària
Joc de simulació per reflexionar sobre les diferents maneres que tenim per salvar uns ninotets. Després s'hauran de respondre algunes qüestions senzilles sobre les entitats socials. En la segona sessió es narrarà una històrieta per parlar dels valors de l'associacionisme. Al final es farà un joc, que consistirà en pensar en lemes, rodolins o frases publicitàries sobre les iniciatives de les entitats.
2n d’ESO
Joc de simulació per atendre una demanda social. Després s'encetarà un diàleg per extreure conclusions i respondre una sèrie de qüestions sobre les entitats socials, per captar i corregir les errades prèvies. En la segona sessió, s’organitzarà un diàleg sobre els valors de l’associacionisme a partir d'una presentació il·lustrada i amb exemples sobre el món associatiu de Menorca. Al final s'haurà de resoldre un cas imaginari.
4 d’ESO
Exposició d'experiències associatives a Menorca en relació a les diferents formes d'atendre una demanda social, amb un diàleg posterior articulat per una sèrie de preguntes. En la segona sessió es projectarà una vídeo sobre les vivències de diferents persones de l'àmbit associatiu. Després s'encetarà un diàleg, per acabar resolent un cas concret.

Després: S'acordarà directament amb el grup interessat.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'aportara l'entitat 
  


Observacions

Màxim un grup per aula
El taller es pot fer en hores de tutoria, valors ètics, ciències socials, filosofia o altres assignatures en què es tracti sobre l'entorn humà i social.