18. LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A LA NOSTRA SOCIETAT 1 2 3 4 

Sessions: El taller consta de 4 sessión de 50 min
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ENRIQUE URBANO ÁNGEL, de la UIB. Grup d'Estudis de Gènere, Eva CaréOficina d'Igualtat del Campus Universitari UIB-UNIVERSITAT ILLES BALEARS

OFICINA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS – GRUP D’ESTUDIS DE GÈNERE – CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS CONSELL INSULAR DE MENORCA-ATENCIÓ SOCIAL. Sra. EVA CARÈ. / eva.care@cime.es /// 971356050 ext.2326 /// 971356257 

Descripció
Es tracta d'un taller destintat a 2n, 3r i 4t d'ESO . Consisteix en 4 diferents sessions dins les quals es treballaren les violències masclistes dins de la nostra societat des de diferents perspectives:
1. Combatre els estereotips de gènere
2. La violència masclista i LGTBI-fòbica
3. La violència masclista en parella
4. Les violències masclistes surten de festa
Amb el primer taller, es donarà una introducció sobre els estereotips de gènere i la relació que tenen amb la construcció de les desigualtats entre dones i homes i persones amb diversitat afectiva – sexual. El segon taller, reflexionarà sobre la LGTBI-fòbia com a forma de violència masclista. El tercer taller té com a objectiu treballar la violència masclista en les relacions de parella (mites sobre l'amor, amor tòxic, relacions perilloses, espiral de la violència, etc.). Per últim, amb el 4t taller, es treballaren les violències masclistes als contextos d'oci, amb un esment especial a la violència sexual.


Objectius
Prevenir les diferents formes de violències masclistes
-Reconèixer diferents tipus de violències que es generen per raó de gènere
-Visibilitzar la problemàtica de les violències sexual en contextos d’oci
-Conèixer els recursos que tenim a Menorca (CAD)
-Educar les persones joves perquè sàpiguen identificar els estereotips de gènere.
Promoure les relacions afectives respectuoses i no dependents.


Continguts
Conceptes: LGTBI-fòbia
Conceptualització de les violències masclistes en totes les seves formes
Creació i desenvolupament dels estereotips de gènere
Prevenció de conductes a risc
Mites i amor tòxic .


Procediments: Cicle de la violència i com afavorir una relació afectiva-sexual sana.
Actituds: Respecte als companys/es
- No reproducció dels estereotips de gènere
- Conscienciació de la xacra de la violència de gènere i prevenció
- Igualtat


Metodologia
Abans: Posat que aquesta iniciativa suposa 4 sessions diferents que permeteren treballar els continguts amb suficient profunditat, no és necessari fer cap activitat prèvia.
Durant: Les 4 sessions empraren diferents tipus de materials audiovisual per tal de captar l'atenció de l'alumnat i facilitar la comprensió dels continguts.

Després: Es suggereix que, des de l'AMPA, s'impulsin activitats de sensibilització dirigides a mares i pares sobre igualtat de gènere i prevenció de les violències masclistes.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
el posa l'entitat 
 Ordinador Projector - canó
Porjector i pantalla 


Observacions

CONSELL INSULAR DE MENORCA-ATENCIÓ SOCIAL. Sra. EVA CARÈ. TEL670822141 / eva.care@cime.es /// 971356050 ext.2326.
Tot i que les 4 sessions són d'obligatori compliment, si algun grup ja ha fet el taller d'estereotips, no cal que es torni a fer.
1. El primer taller es pot fer al llarg del curs escolar
2. El segon taller es pot demanar des d’octubre fins a desembre
3. El tercer taller va des de gener fins a febrer
4. El quart taller s’ofereix des de març fins a juny