53. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS *1 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Centre educatiu - Aula amb espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
5è educació primària
6è educació primària
EDUCACIÓ ESPECIAL
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Maria Torres Faner, adreçat P4 i P5/ 5è i 6è PRIMÀRIAformadora i responsable de l'aplicació del taller 

 

Descripció
ADREÇAT,P4, P5, 5è i 6è PRIMÀRIA. Utilitzar la música clàssica com a estimulació per vivenciar i exterioritzar les emocions i canalitzar les energies. Objectiu al qual arribarem a través del següent procés: Percebre, Sentir, Viure, Expresar i Reflexionar. El taller està estructurat en tres blocs, on es treballen a cadascun dues emocions contrastades.1-bloc: LA TRISTESA I LA ALEGRIA.Iniaciació empatia / Compartir. 2-bloc: LA IRA I LA PAU. Necessitat de desofegar-se. No agressió / Interioritat. Consciencia d'un mateix. 3- bloc: LA POR I L'AMOR O L'AMISTAT. Desconfiança,amenaça / confiança.
TEMA ESPECÍFIC, - DE LA IRA A LA SERENITAT- adreçat a PRIMÀRIA, 5è i 6è.


Objectius
Percebre, sentir, identificar i alliberar les pròpies emocions. Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques. Millorar en l'autoregulació de la conducta emocional. Gaudir de la música i iniciar-se en el coneixement de la música clàssica i els seus autors. Estimular la imaginació i la creativitat.

Continguts
Conceptes: Les emocions: Tristesa i alegria, ira i pau, por i amor o amistat. Iniciació en: L'empatia (consol,ajuda,acompanyament, vincles, compartir, escolta). L'autoestima (sentir-se be, seguretat, confiança, resilència). L'autocontrol ( relaxació, no agressió, respecte, tolerància, solució de conflictes). L'autoconeixement. ( consciència del cos, concentració)
Procediments: Audicions de música clàssica, imatges, dansa, imitació, expressió plàstica, moviment corporal, relaxació, viatges musicals, contes i expressió oral. Metodologia activa, tan a nivell individual com en grup.
Actituds: Viure i sentir l'emoció. Iniciar-se en l'autoconsciència i l'autoregulació emocional. Gaudir de la música i les activitats.

Metodologia
Abans:
Durant: Escolta d'audicions ( coneixent petits trets de l'autor i l'obra) per induir expressions emocionals. Utilització de imatges per reforçar les sensacions. Experimentació i identificació de sensacions i emocions. Expressió i representació dels sentiments que hem sentit. Treball de sincronia entre el moviment i el ritme. Activitats de relaxació i interioritat per distendre tensions o recollir- se en un mateix. Identificació en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tan a nivell personal com posant-nos al lloc de l'altre. Reflexionar sobre possibles solucions. Compartir el que sentim. Activitats en gran grup, perelles, i individuals.
Després: A través del resum que deixarà la tallerista a l'aula amb la llista dels objectius específics, les audicions i els contes utilitzats, la mestra, pot recordar als alumnes algunes de les coses que hem fet, i aprofitar per donar-li més voltes.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Específic pel bloc de " La ira i la Pau".Pantalla i projector.
Paper continu blanc, pintures de cera blanques i aquarel·la líquida, rodells petits per pintar. 
Aportat per la tallerista ( segons el bloc ) ordinador i altaveus . Audicions i làmines de l'autor. Imatges d'emocions. Contes. Pilotes de paper o de peluix. Màscara de llop. 


Observacions

Record: Només es pot triar un sol bloc per cada aula . El que més interessi.
Adreçat a P4 I P5
TEMA ESPECÍFIC, - DE LA IRA A LA SERENITAT- adreçat a PRIMÀRIA, 5è i 6è.