130. MUSEU DE MENORCA, CORNIA NOU POBLAT TALAIÒTIC 

Sessions: 1 sessió de 75 minuts
Lloc: Poblat de Cornia Nou. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
EDUCACIÓ ESPECIAL
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita dinamitzada


Objectius

Donar a conèixer la Menorca Talaiòtica i el poblat talaiòtic de Cornia Nou (Maó).
Conèixer i interpretar els monuments prehistòrics de Menorca a partir de la visita al poblat.
Manipular i conèixer les eines que s’utilitzaven en època
Gaudir i conèixer el treball de l’arqueologia a través de la visita dinamitzada.
Promoure el respecte i l’estim vers el patrimoni cultural
prehistòrica


Continguts
Conceptes: Les edats a la història i la línia del temps
La prehistòria de Menorca i la cultura talaiòtica
Vida quotidiana a un poblat talaiòtic (què menjaven, com vivien, etc.)
El treball dels arqueòlegs als jaciments arqueològics

Procediments: L’activitat es basa en una visita dinamitzada a la poblat talaiòtic de Cornia Nou i els seus monuments on, a través de la observació, el diàleg i l’intercanvi de coneixements es treballaran els diferents conceptes adaptats a les necessitats de l’alumnat d’una forma lúdica.
D’altra banda, es tracta d’aproximar a través de les diferents reproduccions com es vivia a un poblat talaiòtic, tot establint i comparant diferents aspectes vitals a través dels objectes presentats.

Actituds: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA
Progressar en el coneixement i domini del propi cos
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
CONVIURE I HABITAR EL MÓN
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
Relacionar i respectar patrimoni cultural i natural a través de la observació i interacció amb el medi


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.

Durant: La visita comença al talaiot oest, on farem una breu introducció sobre la Menorca Talaiòtica. Entrarem a l’edifici sud, per situar-nos davant la llar de foc, on els alumnes podran manipular diferents reproduccions d’objectes d’època: percussors, punxons, vasets de ceràmica... i identificar ossos d’animals domèstics. A l’exterior de l’edifici s’aprendrà a emprar els molons o molins de màper a moldre gra i convertir-lo en farina. Visitarem la galeria del talaiot est així com les cisternes i una de les coves de la necròpolis on explicarem el què sabem del món simbòlic dels talaiòtics.


Després:

RecursosObservacions

Després de fer el taller, heu de enviar al coordinador/a del programa SALUT JOVE, la factura indicant el núm. del taller.
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 6 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.