116. LA RÀDIO LOCAL AL SEGLE XXI 

Sessions: 1 sessió 1 hora
Lloc: Estudis de Cope Menorca (Av. Negrete, 3. Ciutadella)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Miquel Àngel Pons Moll. Tel. 629538671locutor i tècnic de Cope Menorca. Empresa Radio Popular, S.A. 

 

Descripció
Volem que els alumnes que ens visitin vegin "in situ"com s'elabora un programa de ràdio local i com s'inserta a la programació habitual d'una ràdio generalista com és la Cope i quin és el procés que es segueix en aquesta elaboració. Les parts que té un programa i qui es fa càrrec de cada una d'elles.
Els centres educatius tindran la posibilitat d'escollir si volen que l'equip de la Cope es desplaci al seu centre i fer el porgrama des de allà


Objectius
En una era digital que determina el nostre dia a dia, també hi tenen cabuda els mitjans de comunicació tradicionals, que incentiven la participació directa, ajuden a crear opinió i posen en coneixement dels ciutadans les propostes locals en els diferents àmbits: social, cultural, comercial...

Continguts
Conceptes: Programa de ràdio local: elaboració i repercussió en l'àmbit local.
Procediments: Elaboració d'un guió del programa o escaleta.
Recopilació dels continguts que conformaran el programa.
Gravació i/o emissió del programa.

Actituds: Importància de la repercussió i de la influència dels mitjans en l'àmbit local.

Metodologia
Abans: No necessàriament però estaria bé que els alumnes duguéssin alguna cosa que hagin elaborat dins l'aula i que puguin gravar-ho aquí per ser emès al programa del mateix dia o de l'endemà.
Durant: Els grups de 4 o 5 podran experimentar la sensació de sentir les seves veus a través dels auriculars i podran gravar el que hagin preparat. Hauria de ser o un relat breu de 2 o 3 minuts, una història figurada, el que vulguin!
Després: De tornada a l'aula, podran sentir les seves gravacions i opinar sobre el que han fet i el que és millorable.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Alumnes poden portar preparats els seus textos 
Gravació dels alumnes 


Observacions

Ens agradaria crear vocació professional de futurs periodistes en l'àmbit de la comunicació a qualsevol mitjà o nivell. Pensam que la nostra vocació i la nostra professió és un servei a la comunitat per tal de millorar les relacions humanes i donar a conéixer el que tothom fa per tothom i el que cada un de nosaltres podria fer per fer un món més equilibrat i just, protegint als que més ho necessitin.
La ràdio crea opinió, estimula, acompanya i està al servei dels oients i de la societat en general ajudant en el que faci falta a qui ho necessiti, informant i entretenint 24 hores al dia, 365 dies a l'any. La immediatesa de la ràdio, el caliu de la veu, la seva accessibilitat, la converteix en un mitjà únic i proper. La ràdio no és una màquina picant paraules, és una veu humana transmitint emocions i sentiments, i com que no hi ha imatge, estimula la imaginació. Ens agradaria molt transmetre la nostra passió per la nostra feina i si ho voleu experimentar... sereu benvinguts!