90. PRODUCCIÓ DE PLANTER D'HORT I FLORS ECOLÒGIQUES 

Sessions: 1 sessió de 2 a 3 hores aproximadament
Lloc: Lloc Santo Domingo (ctra. Sant Lluís-Punta Prima, s/n)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Hipólito Mercadal Alsinaresponsable de vendes d'Ecoverd. Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, projecte associat a APAEM 

Ecoverd( Fundació per a Persones amb Discapacitat) projecte associat a APAEM. 

Descripció
Visita als vivers, demostració de les diferents tècniques de feina, hort de produccó de llavors, planta associada per al cultiu ecològic i altres.

Objectius
Demostrar que és posible cultivar d'una manera natural, sense emprar productes artificials, sols emprant els recursos que en brinda la natura.

Continguts
Conceptes: - És important dir que els conceptes s'adeqüen als alumnes segons la seva edat, coneixements previs, etc.
-Tècniques de plantació i reproducció vegetal, evolució de la planta des que germina fins que està llesta, com es pot fer el procés amb recursos naturals a l'abast de tothom, introducció a les plagues més comuns i com fer que no arribin a entrar a l'hort, regadiu i reciclatge de l'aigua , altres.

Procediments: El procediment de la visita és una interacció entre els alumnes i els treballadors, es toca la terra, llavors i demés amb les mans, no és sols mirar i escoltar. Segons la edat dels alumnes hem combinat temps més " tècnics" amb moments com per exemple collir maduixes, per després menjar-les.
Actituds: Fantàstica, el fet de interactuar ha donat peu a que els alumnes agafesin confiança i s'impliquesin amb la feina, així és com millor es pot coneixer la nostra feina.

Metodologia
Abans: Abans no hem tingut contacte, si bé, a les escoles tenen horts a on treballen.
Durant: Visita interactiva, combinant moments d'explicació teòrica amb moments de més pràctica.
Després: Es va deixar a les mans dels mestres, en el cas dels instituts es van emportar planters i planta associada pel seu hort.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Els recursos necessaris els aporten els productors i l’APAEM.  


Observacions

En relació amb els continguts, la visita és adaptable als interessos dels centres o grups escolars interessats.
Visita especialment interessant per als centres escolars de Sant Lluís.

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.