75. BIODIVERSITAT DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 3hores
Lloc: Barranc de Son Boter fins a la platja de Son Bou.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
El taller consisteix en un itinerari guiat pel barranc de Son Boter. Durant el recorregut es donarà una visió general d’algunes de les espècies més representatives de l’illa, tant les que podrem observar directament, com les que puguem sentir o intuir-ne la presència a través dels seus rastres.
Les illes, com a sistemes aïllats, són territoris sensibles i on apareixen espècies úniques, que per això necessiten una protecció especial. A la reserva de biosfera de Menorca encara és possible observar espècies que en altres territoris han desaparegut o posseeixen poblacions molt escasses.
1r, 2n, 3r, 4t d’ESO
1r i 2n de batxillerat
FPB
CFGM


Objectius
L’objectiu de l’activitat és donar a conèixer a l’alumnat la diversitat d’espècies de vertebrats i invertebrats que podem trobar a la reserva de biosfera de Menorca, així com les seves amenaces.

Continguts
Conceptes: Conceptes
biodiversitat
espècies amenaçades, endèmiques
gestió i protecció d’espècies

Procediments: Conèixer els motius pels quals a Menorca trobam una biodiversitat tan singular, entendre els conceptes de biodiversitat i espècies endèmiques, així com descobrir les espècies de fauna més representatives de la reserva de biosfera, posant èmfasis en la seva conservació i en les mesures de gestió que es duen a terme en relació amb la seva conservació.

Actituds: Ser conscients de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que comporta per a la societat.
Generar consciències de corresponsabilitat en la conservació de la nostra biodiversitat.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal d’adaptar la conferència a les necessitats del grup.

Durant: Recorregut a peu per l'itinerari interpretatiu, amb explicació oral.
Després: En acabar l’activitat es repartiran unitats didàctiques per aprofundir en el tema.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Es donarà una unitat didàctica per a cada infant per treballar després de l’excursió. L’entitat portarà tot el material necessari per al desenvolupament de l’activitat. 


Observacions

Els autobusos petits hi poden accedir des des Migjorn Gran per la carretera Me-18 en direcció a Sant Tomàs desviant-se al km 7,8 pell camí de Talis fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. A la tornada els autobusos recolliran l’alumnat a la urbanització de Talis de Son Bou.

(*) El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.
Se subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.
Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l'original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, pl. de la Biosfera, 5, Maó, tel. 971 36 07 93.
1r, 2n, 3r, 4t d’ESO
1r i 2n de batxillerat
FPB
CFGM
Aquesta activitat es pot realitzar des de dia 1 de novembre fins al 31 de març.