70. CONEIX LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió 60 minuts
Lloc: Centre Educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
El taller consisteix en una xerrada per explicar el concepte de reserva de biosfera, quina és la seva filosofia i com s'arriba a obtenir aquesta distinció. A partir d'aquesta introducció es dona a conèixer quins són els principals valors que van promoure aquesta declaració i el compromís que vam adquirir de compatibilitzar el desenvolupament amb la conservació, concepte que s’ha anomenat sostenibilitat.

Objectius
- Conèixer la figura de reserva biosfera.
- La figura de Menorca dins de les reserves de biosfera.
- Filosofia i actuacions que es duen a terme a la Reserva de Biosfera de Menorca.


Continguts
Conceptes: - Reserva de biosfera
- Sostenibilitat
- Gestió del territori
- Conservació
- Desenvolupament
- Funció logística de suport a la recerca, a la formació i a la comunicació

Procediments: Descobrint la filosofia i el paper de les reserves de biosfera es donarà a conèixer quin paper té aquesta figura en la gestió per tractar de conjugar la conservació del medi natural amb el desenvolupament de les persones que viuen dins la reserva.
Actituds: - Posar de manifest la necessitat de preservar els valors mediambientals existents.
- Conèixer per valorar.
- Fomentar la corresponsabilitat davant el desenvolupament i la conservació del territori.


Metodologia
Abans: No es recomana cap activitat prèvia.
Durant: Es durà a terme una xerrada amb ajuda d'un Power Point i es realitzarà una dinàmica en la qual l’alumnat ha de decidir quina és l’opció més sostenible. Seria interessant, també, acabar amb un debat participatiu.
Després: Durant el taller es repartiran documents informatius que podran servir per aprofundir en el tema.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat aportarà tot el material necessari pel desenvolupament de l'activitat. Power Point. 
 Projector i Pantalla


Observacions