63. CONEGUEM LA PLATJA DEL PILAR  

Sessions: 1 sessió de 3-4 hores
Lloc: Platja de Cala Pilar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
L’activitat es desenvoluparà a la platja de cala Pilar, on per grups i a través de diferents exercicis analitzarem els tipus de residus que ens podem trobar a les platges de la nostra illa, quina problemàtica presenten i quant de temps tarden a degradar-se. A la vegada, aprofitarem l’entorn per conèixer els processos formadors de l’arena de les platges a través de mostres d’arena.


Objectius
- Conèixer el medi a partir de l’entorn més proper.
- Reconèixer els sistemes platja-duna com a espais complexos i fràgils.
- Descobrir mitjançant mètodes indirectes: petjades, rastres, etc. dels animals de la platja i la mar.
- Incentivar l’hàbit de l’observació a l’entorn natural.
- Potenciar la participació i el treball en grup.
- Aprendre a respectar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
- Identificar quines accions humanes poden malmetre els animals i el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: Amenaces sobre el medi marí: contaminació marina, ancoratge d'embarcacions, mala gestió de residus, etc. i efectes sobre les platges de Menorca.
Sistema platja-duna.
Relació entre la platja i la mar.
Fauna marina i costanera.
Processos de formació de l'arena.

Procediments: A través de la recollida dels elements que ens trobem a l'arena de la platja, els alumnes seguiran el procés d’observació, deducció, classificació i conclusions a partir de dades recollides en el mateix moment i amb resultats obtinguts durant l’activitat.

Actituds: Treball en equip.
Coneixement, respecte i estima pels éssers vius.
Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.
Valoració crítica de l’impacte físic de les activitats humanes.
Implicació en la conservació del medi ambient.


Metodologia
Abans: Prèviament s’haurà de contactar amb els responsables de l’activitat per coordinar-ne el desenvolupament.
Coordinar horaris i adaptar l’activitat a les necessitats del grup.

Durant: La metodologia té per objectiu que amb la durada de l’activitat els alumnes puguin recollir informació in situ, analitzar-la i extreure’n resultats. Durant l’activitat es completa un dossier que portaran els monitors de l’activitat.
Després: Durant l’activitat es repartirà un dossier d’exercicis, però podrà ser ampliat o completat a l’escola, per part del professorat del centre.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’entitat portarà tot el necessari pel al desenvolupament de l’activitat. 
Es recomana que els alumnes portin aigua i crema solar. 


Observacions

Lloc de trobada: aparcament públic de cala Pilar
Lloc de l’activitat: platja de cala Pilar

És necessari transport escolar fins a l’aparcament de cala Pilar. És accessible amb minibús, els autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).


**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.