26. THC-SUPERA EL REPTE *4 

Sessions: 4-5 sessions de 50-60 minuts
Lloc: Centre Educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Caterina Enrich, psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Família del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Programa de prevenció selectiva de consum de cànnabis. Es pretén oferir una eina educativa al professorat quant als coneixements sobre el cànnabis i la prevenció del consum de cànnabis entre el jovent escolaritzat.

Objectius
- Informar sobre el cànnabis i els riscs associats al consum
- Afavorir la reflexió sobre el consum de drogues
- Facilitar una proposta educativa pràctica per a la prevenció del consum de cànnabis entre el jovent
- Retardar l'inici del consum de cànnabis o afavorir el consum de menor risc


Continguts
Conceptes: Informació bàsica sobre el cànnabis, risc per a la salut, mites i realitats del cànnabis, les realitats del consum, presa de decisions, legislació, el consum de menor risc.
Procediments: La base del programa és un joc interactiu en línia a partir del qual el jovent, amb el guiatge del professorat, participa en una aventura en la qual han de recórrer un circuit i superar 4 proves per poder concloure el joc. El professorat, de manera paral·lela al desenvolupament del joc o en acabar-lo, podrà dur a terme quatre dinàmiques grupals relacionades amb el joc per consolidar aprenentatges o coneixements de l'alumnat.
Actituds: Participativa, respectuosa amb l'opinió dels altres i esperit crític.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per concretar la data de la presentació del programa. Es facilitarà als docents el material en línia per dur a terme el programa. Se sol·licitarà la clau d'accès al programa als tècnics de prevenció del PADIB.
Durant: És el professor que aplica el programa amb l'assessorament i el suport dels tècnics de prevenció del Servei Coordinador de Drogodependències. Així mateix, s'ofereix la possibilitat de realitzar una intervenció a l'aula per part dels tècnics per aclarir conceptes i dubtes plantejats per part de l'alumnat.
Després: Es realitzarà l'avaluació del programa i es valorarà el grau de satisfacció de manera conjunta del professorat i l'alumnat.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Ordinador amb connexió a Internet i projector.
El programa disposa de material de lectura per al professorat i per a les famílies. Material gràfic i fullets complementaris i enllaços interessants de consulta 


Observacions

És un programa editat pels tècnics del PADIB de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears