60. VALORS CÍVICS , FESTES PATRONALS 

Sessions: 1 sessió de 90 minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO

Responsable/s

ADRIÀ PRADO LLITERAS adrian.pradolliteras@gmail.com responsable del taller 

 

Descripció
Les festes patronals són un punt de trobada del jovent de Menorca. Durant l'estiu, el calendari inclou gairebé cada setmana una celebració a algun poble de l'illa, i aquest fet es converteix en motiu de desplaçaments de molts i molts joves.
Les festes són un espai de convivència, de tradicions i de disbauxa. En els darrers anys, i amb les festes de Sant Joan de Ciutadella com a exemple més clar, s'ha vist com les celebracions patronals es converteixen en l'espai on es produeixen certs comportaments que adulteren l'essència pròpia de les festes i que esdevenen perjudicials per als mateixos joves. Parlam de conductes com:
- Consum excessiu d'alcohol
- Consum de drogues
- Falta de respecte per les tradicions
- Desinterès per la festa, i interès centrat únicament en la disbauxa
- Actituds violentes.
La informació és una de les eines bàsiques per combatre aquest tipus de comportaments. Moltes vegades els joves fan allò que veuen, i en els darrers anys el panorama a les festes patronals ha canviat i moltes vegades esdevenen espais on beure en excés i altres comportaments incívics són tolerats per la societat. En aquest sentit sorgeix la iniciativa d'aquest taller, que pretén informar de manera interactiva i no moralitzant els alumnes de 3r d'ESO dels instituts de secundària de Menorca.


Objectius
- Fomentar conductes cíviques entre els adolescents quan assisteixen a festes de poble.
- Inculcar una cultura de respecte cap a les tradicions que envolten les festes de poble i els seus protagonistes.
- Informar i prevenir sobre riscos de conductes com consum d'alcohol, drogues o comportaments inadequats amb els cavalls.


Continguts
Conceptes: - Què són els valors?
- Quins valors són necessaris per preservar les festes patronals?

Procediments: - Què és allò que faig jo durant les festes patronals?
- És això el més adient per preservar-les?

Actituds: - És necessari que modifiqui allò que faig durant les festes?
- Puc adquirir una actitud més responsable?


Metodologia
Abans: No és necessària cap activitat prèvia a la realització d'aquest taller, però seria positiu que els al·lots i al·lotes tinguessin clar què entenem per "valors", ja que explicar aquest concepte alenteix el taller.
Durant: La persona responsable de dirigir aquests tallers serà un voluntari de Sant Joan. L'elecció d'aquesta figura pretén atorgar al monitor una autoritat davant els joves. Es tracta d'una persona "del carrer", no un polític ni un policia, que ha decidit fer el pas i implicar-se en la preservació de les festes davant el risc evident que aquestes es perdin i sense esperar res a canvi.

Estructura del taller
- Introducció: per què un taller així, quan tots ja coneixem les nostres festes?
- Resposta: imatges contundents de borratxos tirats pel carrer, accidents de cavalls, notícies a diaris sobre les festes... La festa no només és aquell espai de trobada on ens ho passam bé, sinó que és el marc on es produeixen altres actituds que són perjudicials per a la mateixa festa i també per als mateixos assistents.
- Comentar les imatges que vulguin els alumnes (el monitor tindrà preparat material per a cada una d'elles: tema, pros i contres. Fugir del moralisme i tòpics...).
- Qüestionari de 10 preguntes sobre les festes patronals menorquines, amb especial incidència en els comportaments inadequats, aportant informació tal vegada ignorada o volgudament obviada per part dels joves.
- Material audiovisual: testimoni d'alguns personatges que intervenen directament en la festa sobre comportaments d'assistents que posen en perill la festa: cavallers joves, joves amb projecció que participen a la festa, músics joves, algun testimoni directe de les conseqüències dels comportaments incívics.
- Prioritats de les festa: la teoria i la realitat. Quins són els valors que més destaca de les nostre festes? I quins són els que apliquen els joves? Què es valora més, els cavalls o la beguda?
- Confessions: Qui s'ha emborratxat a unes festes patronals? Qui ha consumit drogues durant una festa patronal? Qui coneix algú que ho hagi fet? Qui ha fet botar els cavalls?
- Conseqüències i riscos (reals, no moralina) d'alguns d'aquests comportaments.
- Taller final: I tu, a què et compromets? Post-fix sobre un cartell. Enregistrament a través d'un telèfon mòbil d'un missatge conjunt per penjar-lo a les xarxes socials, etc.

Després: Es proposa utilitzar una tutoria per a debatre sobre tot allò de què s'ha parlat durant el taller. Fer un balanç i, sobretot, una reflexió sobre la seva opinió sobre les festes abans i després del taller. Si es vol, es pot compartir aquesta reflexió (anònima) fent-nos-la arribar a l'adreça electrònica tallersfestespatronals@hotmail.com

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Ordinador i projector


Observacions

Preferentment els tallers es portaran a terme durant la primera quinzena del mes de maig.