77. DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS CARTOGRÀFIQUES WEB I MÒBILS  

Sessions: 2 sessions de 60 minuts o bé 2 sessions de 120 minuts
Lloc: Aula d'informàtica de l'Institut
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS

Responsable/s

Marc Rosés Arbonés, tècnic de SILME-IDE Menorca . Tècnic de SILME-IDE Menorca SILME
Ricard Cots Torrelles, tècnic del CIM de Menorca.tècnic del CIM-IDE Menorca  

 

Descripció
Taller orientat a introduir els conceptes bàsics necessaris per poder desenvolupar aplicacions web i per a dispositius mòbils aprofitant la informació de l'IDE Menorca (infraestructura de dades espacials).

Objectius
Formar els alumnes per tal que siguin capaços de desenvolupar aplicacions i pàgines web basades sobre el mapa i la geolocalització.

Continguts
Conceptes: - Jqueri mobile
- Open layers: webmapping
- Phonegrap

Procediments: - El curs s'estructura en tres tallers independents. Cada taller consta d'una part teòrica complementat per un exercici pràctic.

Actituds: -Interès per aprendre noves teconologies de desevolupament web.

Metodologia
Abans: Es recomana descarregar i donar un cop d'ull als tutorials de l'àrea de "manuals i tutorials" de l'apartat de recursos del web de l'IDE Menorca (cartografia.cime.es)

Durant: Es seguirà l'estructura dels exercicis autoguiats que es poden descarregar del web de cartografia alhora que s'aprofundeix en els conceptes teòrics en què es fonamenten.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Requeriments de programari a cada ordinador: XAMPP (apache, php, mysql) i eclipse. 
 Ordinador per a cada alumne


Observacions