38. PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'EXERCICI PER A LA SALUT *3 

Sessions: 1 sessió de 60-90 min. 1 sessió opcional de 30-60 min, consistent en una caminada per una ruta saludable del municipi
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
i grups aula que treballin en un projecte o tema relacionat

Responsable/s

Fernando Salom Portella, responsable del Gabinet de Medicina Esportiva, Departament d'Ocupació i Projecció econòmica, Joventut i Esport del CIM 
Virginia Dorado Síntes llicenciada en CAFE, col·laboradora del Programa de Promoció de l'Activitat Física per a la Salut 

 

Descripció
Aborda l'educació per a la salut amb l'adopció d'estils de vida saludables mitjançant la promoció de l'activitat física i l'exercici físic. Tractarem el problema sanitari que representa actualment el sedentarisme per a la població en la societat moderna a totes les edats i els beneficis de la pràctica d'exercici físic de forma regular i de l'adopció de conductes físicament actives des de les edats primerenques.
Obrim la possibilitat de fer una activitat pràctica que consisteix en una sortida a caminar per les RUTES SALUDABLES de cada municipi.


Objectius
- Donar a conèixer els problemes de salut relacionats amb el sedentarisme.
- Promoure l'adopció d'estils de vida saludables físicament actius i de la pràctica d'exercici físic.
- Conèixer els beneficis per a la salut dels estils de vida actius i de la pràctica regular de l'exercici físic i l'esport.
- Possibilitar que els alumnes siguin els missatgers del coneixement sobre els beneficis del estil de vida actiu i l'exercici físic habitual a tots els components del nucli familiar.


Continguts
Conceptes:
- Salut
- Sedentarisme
- Problemes de salut del sedentarisme
- Activitat física
- Exercici físic
- Esport
- Estils de vida saludables

Procediments:
Fer una pluja d'idees i analitzar la informació que els alumnes tenen sobre el tema de la salut i els hàbits de vida saludables.
Parlar de la problemàtica que representa per a la salut l'estil de vida sedentari.
Presentar els beneficis que aporta a la salut l'activitat física i l'esport, així com la presentació d'estratègies per adquirir els hàbits de vida actius.
Mostrar hàbits de vida saludables mitjançant la visualització de vídeos i jocs interactius amb els alumnes.

Actituds:
Tenir una actitud participativa en l'adquisició de responsabilitat sobre la pròpia salut. Adquirir l'actitud de transmissors dels coneixements sobre la promoció del hàbits de vida saludables al seu entorn familiar.


Metodologia
Abans: Coordinació amb e/la professor/a per concretar la data de la sessió de presentació del programa.
Durant: Presentació i projecció dels continguts del taller en PowerPoint, presentació dels vídeos adients, pluja d'idees i generar debat sobre la informació rebuda. Entrega d'un pòster de promoció del Programa d'activitat física per a la salut del Consell Insular de Menorca i d'un pòster amb un decàleg i unes indicacions de com ser més actiu diàriament.
Es dóna opció d'organitzar una segona sessió del taller, consistent en una caminada per les rutes saludables del municipi i que es pot obrir a la participació conjunta amb les famílies.

Després: Es recomana que el professorat dinamitzi els canvis que es promouran al taller per a l'adquisició d'hàbits saludables. Penjar a l'aula els cartells entregats.
Proposam que els alumnes facin una activitat plàstica de creació del seu propi decàleg utilitzant el cartell entregat amb les recomanacions escrites. Els alumnes poden crear i col·locar la imatge que creguin que representa la idea de cada punt del decàleg, i posteriorment penjar-lo a l'aula.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Ordinador amb connexió a Internet
 Projector
Pantalla
Software per a la projecció i pantalla  


Observacions