138. ES RACÓ DE SA RÀDIO ANTIGA" VINE A MUNTAR UN RECEPTOR DE RÀDIO 

Sessions: 2 sessions de 1hora i 1 sessió practica de 1 hora aproximadament
Lloc: Recinte Firal des Mercadal
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Francisco Orfila Pons, president de l'Associació Racò de Sa Ràdio Antiga  
Manuel Pascual Galmés, secretari de l'Associació Racó de Sa Ràdio Antiga 

Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Es farà una visita guiada per l'exposició de receptors de ràdio antics, que fa un recorregut per la història dels equips i per les bases tecnològiques d'aquest mitjà de comunicació. Es tracta d'una col·lecció privada, interessant de conèixer i en bon estat, que permet veure com funcionen algunes ràdios. Els grups de 3r d'ESO, 4t d'ESO, CFGM, CFGS i FPB poden fer una pràctica consistent en el muntatge experimental d'un receptor de ràdio i es farà el possible per poder fer també una pràctica d'emissió.

Objectius
Despertar l'interès per la història d'aquest mitjà de comunicació i la seva evolució tecnològica.

Continguts
Conceptes:
- Història de la ràdio.
- Conceptes bàsics de comunicació i d'electrònica.

Procediments:
Observar, escoltar, formular preguntes, experimentar amb elements electrònics.

Actituds:
Potenciar la curiositat, el respecte i la participació.


Metodologia
Abans: Posar en comú dins l'aula, amb el professorat allò que saben de la ràdio.
Pensar les preguntes a les quals els agradaria obtenir resposta durant el taller i fer-les arribar prèviament per correu electrònic a les persones responsables del taller.

Durant: Visita guiada per l'exposició de receptors de ràdio antics durant la qual s'explica la història de la ràdio i es donen nocions bàsiques d'electrònica i comunicació. L'alumnat de 3r d'ESO i dels cursos superiors fa la pràctica de muntar un receptor de galena.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
  Autocar per als desplaçaments (*)


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.