124. CASTELL DE SANTA ÀGUEDA 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Santa Àgueda. Camí des Al·locs. Ferreries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
CFGS
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL . Departament de Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) al castell de Santa Àgueda ubicat a la muntanya de Santa Àgueda, que és la tercera més alta de Menorca, amb 264 metres. El castell és d'origen islàmic i és el testimoni més important de la presència dels àrabs a Menorca. Encara en poden veure les murades i les torres i d'altres construccions. Va ser el darrer punt de resistència dels àrabs davant de les tropes cristianes.

Objectius
- Apropar els infants i adolescents a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals del seu entorn immediat.
- Promoure entre els infants la importància del nostre patrimoni, tant cultural com mediambiental, a tots els nivells i donar a conèixer com pot repercutir en el futur i el benestar dels illencs sabent que són béns que esdevenen recursos turístics que cal promocionar i passen a formar part de la riquesa de Menorca.


Continguts
Conceptes: Història de Menorca.
Què és el turisme.

Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials.
Explicar que no només podem gaudir els menorquins de tota aquesta diversitat de la qual disposam, sinó que l’hem de donar a conèixer a altres pobles de fora de l'illa.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: Tractar i estudiar el tema a classe des de la vessant teòrica i situar-lo en el temps.
Posar-se en contacte amb els responsables del taller per si calgués informació per poder treballar a l'escola.

Durant: Els professors o el guia fan l'explicació durant el recorregut a l'alumnat i vetllen pel bon comportament del grup i pel compliment de les bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic (les trobareu en l'apartat d'informació general del web salutjove.cime.es).
Es pot optar, en el moment de concertar la data de la visita amb les persones responsables de l'activitat, perquè hi hagi un/a guia durant la visita.

Després: Es recomana que els professors dinamitzin a l'aula una posada en comú i una síntesi dels aprenentatges adquirits.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Guia de bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic  
 Autocar per al desplaçament (*)
Unitat didàctica. 
Informació arqueològica i turística del recinte, si escau. 


Observacions

Els vehicles s'han de deixar abans de la pujada a Santa Àgueda al costat de la carretera. Tot el tram es fa a peu i dura uns 30 minuts.
Període en què s'ofereix l'activitat: d'octubre a juny.
************************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.