113. TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ. EL TEATRE D'ÒPERA MÈS ANTIC DE L'ESTAT 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: Teatre Principal de Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO

Responsable/s

Xavier Pons Cladera gerencia@teatremao.com Tel.608223428 Responsable de comunicació i cap de sala del Teatre Principal de MaóTEATRE PRINCIPAL

 

Descripció
Visitarem el Teatre Principal de Maó, construït l’any 1829 per l’arquitecte italià Giovanni Palagi seguint el disseny d’un teatre clàssic italià en forma de ferradura, un factor que esdevé clau per a una acústica immillorable. Està dotat de tota la infraestructura tècnica, les instal·lacions i serveis propis d’un teatre modern.
Durant el recorregut guiat per les instal·lacions coneixerem per què Maó i l’illa de Menorca tenen un teatre tan espectacular i en coneixerem la història i el funcionament actual.Objectius
Donar a conèixer el per què Maó i l’illa de Menorca tenen un teatre tan espectacular com el Principal de Maó. Conèixer la historia i el seu funcionament actual del teatre.

Continguts
Conceptes:
Teatre, arts escèniques, història del Teatre Principal.

Procediments:
Observar, preguntar.

Actituds:
Interès per assistir a espectacles d'arts escèniques: música, dansa, teatre.
Estimació pel valor històric i cultural del Teatre Principal.


Metodologia
Abans: El/la professor/a pot introduir el lloc que es visitarà, un teatre, temple d’arts escèniques com la musica, la dansa i el teatre.
Durant: Visita guiada.
Després: L'objectiu de les visites al Teatre Principal és aconseguir que els alumnes entenguin i apreciïn el que significa aquest treatre de Maó, a més de fomentar el seu interès per assistir a les diferents representacions que s'hi duen a terme perquè, en definitiva, són part de l'aprenentatge social, patrimonial i cultural que enriqueix la formació de l'alumne.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar, si escau (*)


Observacions

Les visites guiades tindran lloc preferentement en dimecres.

Atès el gran volum d’activitats que tenen lloc al Teatre al llarg de l'any, i per motius de muntatges i actuacions, és possible que algun dimecres s'hagi d' anul·lar la visita i pactar amb el centre un altre dia durant la setmana.
************************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50% del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatària que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.