14. CONTE EL PETIT SERAFÍ. DESCOBREIX L'ALEGRIA DE COMPARTIR 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària

Responsable/s

CARITAS CIUTADELLA MARIA JOSÉ CASASNOVAS ANIMADORA COMUNITARIA I EDUCADORA MESTRAL CIUTADELLA CIUTADELLA

 

Descripció
Els fillets i les filletes, en una sessió prèvia, dibuixen alguna cosa que els faci il·lusió tenir o fer i que han demanat als seus pares. Durant el taller s'explica el conte "El petit Serafí", en el qual interactuen els infants amb els dibuixos que han fet, i que permet treballar el valor de compartir i veure les conseqüències de no fer-ho.

Objectius
Promoure el valor de compartir com una cosa positiva que causa alegria a un/a mateix/a, alhora que serveix per ajudar els altres.

Continguts
Conceptes: Compartir, egoisme.
Procediments: Analitzar els efectes de compartir i les consequències de voler-ho tot.
Actituds: Solidaritat, ajuda.

Metodologia
Abans: Abans de la visita de la tallerista, el/la professor/a promou que cada fillet/filleta faci un dibuix d'allò que vol, que desitja i que ha demanat als seus pares.
Els dibuixos han d'estar fets el dia que la persona responsable de l'aplicació del taller visiti l'aula.

Durant: El dia que s'aplica el taller, el/la professor/a tria un/a alumne/a perquè ajudi la persona que aplica el taller a explicar el conte El petit Serafí.
El fillet o la filleta participa en el moment que la tallerista li ho indica. També en el moment corresponent es fa intervenir la resta de l'alumnat amb el dibuix que cadascú ha fet.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dibuixos fets per l'alumnat 


Observacions