119. L'ART DEL GRAVAT AL TALLER XALUBÍNIA 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Taller Xalubínia- Menorca (plaça des Ramal, Alaior)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Associació XalubíniaSr. Pere Pons, president i Verònica Arellano, responsable del taller 

Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Visita al Taller Xalubínia, on l'alumnat coneixerà el treball que es pot desenvolupar amb el gravat i podrà familiaritzar-se amb les diferents eines i mecanismes propis d'aquest art, així com amb els seus processos d'edició i conservació.

Objectius
L'objectiu és donar a conèixer als estudiants menorquins què s'hi fa i com és un taller de gravat.

Continguts
Conceptes:
El gravat, eines i mecanismes. El Centre Internacional de Gravat Xalubínia.

Procediments:
Processos d'edició i conservació.

Actituds:
Interès per l'art del gravat.


Metodologia
Abans:
Durant: La visita es fa al taller del Centre Internacional de Gravat Xalubínia Menorca, gestionat per l'Associació Xalubínia.
Durant aquesta visita es podrà observar el treball que es pot desenvolupar amb el gravat i familiaritzar-se amb les diferents eines i mecanismes propis d'aquest art, així com amb els seus processos d'edició i conservació.
La sessió compagina la teoria amb la pràctica. Els grups de fins a 15 alumnes podran fer un gravat perhom, els més nombrosos podran fer un gravat cada dos alumnes.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*Observacions)


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.

- Tots el tallers es realizaran els dimecres de cada setmana.