122. BASÍLICA PALEOCRISTIANA DES FORNÀS DE TORELLÓ 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Camí de Torelló, Maó. Entre la carretera de Sant Climent i la general.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
CFGS
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL 659 97 75 73 Departament de Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) a la basílica paleocristiana trobada casualment l’any 1955 pel pagès de la finca. Va ser excavada per Maria Lluïsa Serra, directora del Museu de Menorca, que localitzà un edifici de planta rectangular, a la nau central del qual hi ha un bell mosaic amb representació d’imatges de simbologia cristiana.

Objectius
- Apropar els infants de Menorca a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos del seu entorn immediat.


Continguts
Conceptes: Explicació de l'edificació contextualitzada a l'època.
Procediments: Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials.
Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.

Metodologia
Abans: Tractar i estudiar el tema a classe des del vessant teòric i situar-lo en el temps.
Durant: Esl professors fan l'explicació del recorregut a l'alumnat i vetllen pel bon comportament del grup i pel compliment de les bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic (les trobareu en l'apartat d'informació general del web salutjove.cime.es).
Es pot optar, en el moment de concertar la data de la visita amb les persones responsables de l'activitat, perquè hi hagi un/a guia durant la visita.

Després: Es recomana que els professors dinamitzin a l'aula una posada en comú i una síntesi dels aprenentatges adquirits.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*)
Guia de bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic 
Informació sobre la visita a www.menorcamonumental.org 


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.