8. ACCESSIBILITAT I DISCAPACITAT. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I COMUNICATIVES 

Sessions: 1 sessió de 60 min 2a sessió pràctica optativa
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Josep Capella Pons, coordinador del Departament d'Accessibilitat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) 

 

Descripció
Taller de reflexió i anàlisi de l'accessibilitat i les barreres arquitectòniques i de comunicació dels espais públics urbans, edificis i mitjans de transport. A més s'exemplifiquen obres, construccions i elements que respecten o no els principis bàsics d'accessibilitat.
ADREÇAT A: ESO 3R i 4T // FPB/CFGM/CFGS/BATXILLERAT 1R I 2N.


Objectius
Conscienciar entorn de l'accessibilitat i la discapacitat.
- Prendre contacte amb el tema de les barreres arquitectòniques i de comunicació.
- Ajudar a millorar l'entorn per fer-lo accessible.


Continguts
Conceptes: Introducció a la discapacitat-diversitat funcional.
- Explicació de termes bàsics sobre accessibilitat.
- Lleis i normativa legal vigent.

Procediments: Analitzar l'entorn.
- Solucionar les problemàtiques detectades.

Actituds: Conscienciació i respecte envers la diversitat funcional.
- Sensibilització enfront de les barreres arquitectòniques.


Metodologia
Abans: No són necessàries activitats prèvies.
Durant: Es passarà una presentació amb el contingut del taller i es farà una posterior taula rodona per explicar i aclarir dubtes entorn del tema de l'accessibilitat i la discapacitat.
Després: Es proposa fer recorreguts pel mateix centre o per la via pública per tal de detectar i reconèixer els problemes d'accessibilitat amb què es troben cada dia les persones amb discapacitat.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material per a la presentació 
 Ordinador, projector i pantalla
 Cadira de rodes


Observacions

Es dóna l'opció de fer una segona sessió de feina de camp, al centre educatiu o al carrer, per comprovar "in situ" les barreres arquitectòniques que es presenten. Aquesta sessió servirà per interioritzar la discapacitat i viure-la en primera persona per mitjà de l'ús d'una cadira de rodes, deambular amb els ulls tapats i amb un bastó o la disminució del sentit de l'oïde.
-LA REALITZACIÓ DEL TALLER P DESPRÉS DEL 20 DE GENER de 2019.