27. ÚS O ABÚS DE LES PANTALLES ? 

Sessions: 1 sessió de 50 min
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
Famílies

Responsable/s

Caterina Enrich, psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del CIMpsicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Família del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Es tracta d'un monogràfic sobre les addiccions psicològiques, principalment sobre els usos dels dispositius tecnològics que fan a l'adolescència. Es pretén fomentar l'ús responsable dels dispositius tecnològics, identificar el risc d'usos problemàtics, els senyals d'abús i addicció...

Objectius
Donar informació sobre les conductes que poden generar addicció.
- Prevenir l'adquisició de conductes addictives.
- Fomentar l'ús responsable dels dispositius tecnològics.
- Prendre consciència de la pròpia vulnerabilitat.

En l'àmbit familiar:
- Prevenir l'aparició de problemes derivats de les conductes addictives.
- Capacitar les famílies per manejar situacions conflictives relacionades amb les addiccions psicològiques.


Continguts
Conceptes: Què és una conducta addictiva?
- Diferències entre l'ús i l'abús de la tecnologia, principalment d'Internet, mòbil, videojocs...
La prevenció de l'addicció als dispositius tecnològics; practiques de risc; les estratègies per a un bon ús.

Procediments: Exposició, reflexió, dinàmiques per explorar la seva percepció, coneixements i creences en relació amb l'ús dels dispositius tecnològics per part dels adolescents...
Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Esperit crític.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el tutor o tutora per concretar la data de la sessió, aclarir necessitats del grup i expectatives.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un PowerPoint.
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció, creences i per anar consolidant coneixements.

Després: - Avaluació

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia i l'arxiu de PowerPoint 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Demanar un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.