5. BON DIA, SALUT! 

Sessions: Es recomanen de 4 a 5 sessions de 60 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària

Responsable/s

Assumpta MonellCoordinadora servei DROGODEPENDÈNCIES DEL CIM Centre drogodependències del Consell Insular de Menoraca

Departament de Benestar Social i Família del CIM 

Descripció
Programa escolar de promoció d’hàbits saludables i prevenció de les drogodependències, adaptació del programa “Sáude a Escola” de la Xunta de Galícia.
Aborda l’educació per a la salut i la promoció dels hàbits saludables i també inicia una primera feina de prevenció de les drogodependències, a partir d’una proposta metodològica ajustada a les competències directament relacionades amb la prevenció i amb la salut que s’hauran de desenvolupar al llarg de totes les etapes educatives.


Objectius
- Evitar o retardar el consum de drogues.
- Contribuir al desenvolupament de les relacions interpersonals dels infants a partir del treball sobre les situacions de vida quotidiana.
- Treballar per a la formació d'hàbits, actituds i comportaments saludables en el marc de l'educació per a la salut.


Continguts
Conceptes: - La salut
- Alimentació saludable
- Autoestima
- Autonomia personal
- Habilitats per a la vida i habilitats socials
- Temps lliure
- Presa de decisions
- Pressió de grup
- Tabac, alcohol

Procediments: El programa s'estructura en quaderns diferenciats per a cada cicle educatiu amb una proposta d'activitats que s'han de fer a l'aula.
S'utilitzen diferents historietes amb personatges per facilitar la introducció de la temàtica i la identificació dels alumnes amb la situació.
Les activitats es basen en la construcció pròpia del coneixement, són obertes, faciliten la reflexió i el pensament crític i requereixen dinàmiques participatives. Totes van acompanyades de texts informatius.
S'ofereix una sessió informativa i d'aclariment de conceptes per part dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències.

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut i de l'opinió pròpia.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió de presentació del programa i d'aportació del material didàctic.
Si és la primera vegada que s'aplica el programa, es recomana realitzar el curs "Conductes addictives" a través de l'oferta de formació del CEP, que està reconeguda amb 2 crèdits.

Durant: Durant la realització del programa és el professor qui aplica el programa amb l'assessorament i el suport de les professionals del Servei Coordinador de Drogodependències. Així mateix, s'ofereix una intervenció a l'aula per aclarir conceptes.
El programa parteix d'un model de col·laboració entre la família i el centre. És important que les famílies coneguin els objectius del programa i oferir la possibilitat de fer una sessió informativa per a les famílies.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Guia metodològica. Orientacions curriculars, continguts, metodologia i pautes d'aplicació 
Còmic (conté historietes per a infantil fins a 6è de primària) 
Quaderns per a l'alumnat seqüenciats per cicles 
Decàlegs per a les famílies 


Observacions