Subvenció dels desplaçaments

El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan aquest sigui necessari per dur a terme un taller del Salut Jove i Cultura.

Se subvencionaran un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatària que demani el taller abans del 14 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.